Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

–  a VitalKlub vásárlói részére –

 

 

Üdvözöljük VitalKlub rendszerében. A VitalKlub üzemeltetője a Dmainfo Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi, Dr. Bayer Emil utca 9., Cg- 13-09-173300, adószám: 25101878-2-13) továbbiakban: VitalKlub). A VitalKlubról további adatokat talál a www.vitalklub.hu internetes oldalon.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a regisztráció illetve vásárlás során a jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) elfogadja, így kérjük, hogy azt regisztrációt illetve a vásárlást megelőzően figyelmesen olvassa végig. Javasoljuk, hogy az ÁSZF-et töltse le a számítógépére, hogy azt mindig könnyedén elérhesse, ha tanulmányozni kívánja.

 

1.                   Bemutatkozás

 

A Vitalkulb webáruházában az Energy által gyártott étrendkiegészítő termékek rendelhetők meg, amelyek főleg a szervezet energetikai és információs rendszerére hatnak.

 

2.                  Értelmező rendelkezések

 

Eladó: a VitalKlub illetve a vele szerződésben álló, a termékek jelen webshopon történő forgalmazásával megbízott harmadik személy vagy személyek

 

Ügyfél/Felhasználó/Vásárló: az a természetes vagy jogi személy, aki a webshop használatával az Eladótól a Webshopon keresztül megvásárolja vagy ennek érdekében regisztrál

 

Termék: minden olyan az Eladó által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amelyet az Ügyfél a www.vitalklub.hu oldalon megvásárolhat, azaz amelyre vonatkozóan az Ügyfél a www.vitalklub.hu oldalon a rendelését leadhatja.

 

Weboldal: a www.vitalklub.hu weboldal

 

Webshop: a VitalKlub vagy az általa megbízott személy által üzemeltetett a www.vitalklub.hu oldalon elérhető webshop

 

Kosár: a Webshopban megvásárlásra kiválasztott Termékeket tartalmazó lista

 

Szerződés: az Eladó és a tőle terméket az www.vitalklub.hu oldalon keresztül megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) között az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

 

Rendelés: egy elektronikus dokumentum, azaz az Eladó és Vásárló között létrejövő olyan kommunikációs forma, amely révén a Vásárló a Weboldal segítségével ismerteti az Eladóval a Weboldalon található Termékek valamelyikének megvásárlási szándékát.

 

Átutalás: valamely Termék és/vagy Szolgáltatás VitalKlub általi eladásából eredményezett összeg bevétele vagy visszatérítése, az Eladó által elfogadott kártyakezelő szolgáltatásai használata révén, a leszállítási módtól függetlenül.

 

Saját fiók: a Weboldalon történő regisztrációval és a regisztráció során szükséges adatok megadásával létrehozható olyan fiók, amely eltárolja a Felhasználó által megadott személyes adatokat, így az a későbbi vásárlásokhoz a felhasználónév és jelszó megadásával újra előhívható

 

Szállító: a Weboldalon megrendelt Termékek kiszállítását végző csomagküldő szolgálat.

 

3.                  A jogi megfelelőség

 

3.1.            A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően a VitalKlub az alábbiakról tájékoztatja

 

-                      a szerződés megkötése a Weboldalon történő regisztrációval, vagy a Webshop-on keresztül történő vásárlás befejeződésével történik meg

-                      a jelen ÁSZF és annak esetleges későbbi módosításai a Weboldalon elérhetőek lesznek, azonban javasoljuk, hogy azt a Regisztrációt vagy Vásárlást megelőzően töltse le a számítógépére, vagy nyomtassa ki és gondosan őrizze meg

-                      amennyiben az adatai a Regisztráció során helytelenül kerültek rögzítésre, vagy azok a regisztrációt követően megváltoztak, úgy azok kijavítását a Weboldalon szereplő elérhetőségeinken írásban kérheti

-                      Vásárlás esetén kérjük, figyelmesen győződjön meg arról, hogy az adatait helyesen adta meg, ugyanis Vásárlás esetén a megadott adatokon már nem tudunk módosítani

-                      jelen szerződés nyelve a magyar, amennyiben a jelen ÁSZF magyar és valamely idegen nyelvű változata között eltérés lenne, úgy vita esetén a magyar változat az irányadó.

 

4.                  A regisztráció folyamata és feltételei

 

4.1.            A VitalKlub Webshopjában valamennyi természetes és jogi személy regisztrálhat. Ehhez kérjük, kövesse a Weboldalon található útmutatást.

 

4.2.            A Regisztráció során szükséges megadni a rendszer által kötelezően megadandónak előírt adatokat. Ezen adatok megadása nélkül a Regisztráció iránti kérelem kitöltése érvényesen nem fejezhető be.

 

4.3.            Minden olyan jogi személy regisztrálhat a Weboldalon keresztül, amely az adott ország jogi szabályozása értelmében rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel és felhatalmazásokkal illetve nem áll fizetésképtelenségi vagy jogutód nélküli megszűnést eredményező eljárás alatt.

 

4.4.            Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a VitalKlub saját belátása szerint dönt a regisztráció iránti kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. A VitalKlub a döntését nem köteles indokolni és az abból fakadóan a Felhasználónál keletkező semminemű kár vagy elmaradt vagyoni előny megtérítéséért felelősséget nem vállal. A VitalKlub különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben utasítja el a regisztrációs kérelmeket:

 

-                      nem valós cégadatok

-                      helytelenül kitöltött regisztrációs kérelem

-                      elutasított regisztrációs kérelem változatlan formában történő ismételt benyújtása

 

4.5.            A Regisztráció sikeres befejezéséről a Felhasználó értesítést kap.

 

5.                  A vásárlás

 

5.1.            A vásárolni kívánt termékek tulajdonságai és jellemzői a konkrét termék leírásában részletesen megtalálhatóak. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságairól és jellemzőiről tájékozódni lehet a Webshopban közzétett információk segítségével. a VitalKlub kéri, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassa el, annak érdekében, hogy pontosan azt a terméket rendelhesse, melyre szüksége van. Adott esetben, amennyiben szükséges, kérje a www.vitalklub.hu segítségét az kapcsolat@vitalklub.hu email címen.

 

5.2.            A vásárlás a Weboldalon elérhető Webshopon keresztül történhet a Regisztrációt követően. A Webshopban a termékek kapcsán feltüntetett árak és más tájékoztatások nem minősülnek ajánlattételnek, csupán felhívás ajánlattételre. Az ajánlatot jelen szerződés szerint a fogyasztó teszi, amennyiben jelzi vételi, megrendelési szándékát az Eladó felé. A szerződés létrejötte az a pillanat, amikor fogyasztó ajánlatát az Eladó visszaigazolja.

 

5.3.            A Webshopban megvásárolható termékek a „Termékek” menüpont alatt találhatóak.  Az egyes termékekhez kapcsolódóan megtekinthető a termékekről készült fénykép, tulajdonságaikról készült leírás, a választható kiszerelés és a bruttó vételár. A termékekről felöltött képek helyenként illusztrációk, amelyek a megrendelt termékektől eltérhetnek.

 

5.4.            A vásárláshoz a Webshopon elérhető termékek közül a Felhasználó kiválasztja az ott feltüntetett Termékek közül azt vagy azokat, amelyeket meg kíván vásárolni, s a vásárolni kívánt Termék mennyiségének/ méretének/ színének megadása után a Termékek alatt található „Kosárba” feliratú gomb megnyomásával az adott termék a Kosárhoz adható.

 

5.5.            A Kosár tartalma az erre szolgáló ikonnal megtekinthető, illetve módosítható.

 

5.6.            Vásárlás során a Webshop által kért adatok megadása kötelező, a Rendelés az adatok megadása nélkül nem fejezhető be. A vásárlás a „Pénztár” gomb megnyomásával és a termékek kifizetésével fejezhető be.

 

5.7.            Az érvényes Rendelés leadásának feltétele a Kosárban szereplő termékek árának maradéktalan megfizetése. A Weboldalon szereplő árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. A szállítási költséget a vételár nem tartalmazza. A Webshopban közzétett árak változtatásának jogát a VitalKlub fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja. A Webshopban a fizetés az alábbi módokon lehetséges:

 

5.7.1.      banki átutalással (Átutalással történő fizetés esetén a fizetésre a rendelés leadásától számított 48 óra áll rendelkezésre. A fizetés időpontja az az időpont amikor a vételár a VitalKlub számláján jóváírásra kerül. Az átutalás, mint fizetési mód biztosításáról a VitalKlub saját belátása szerint, valamennyi esetben egyedileg dönt, döntését nem köteles indokolni)

 

5.7.2.      CIB Bankkártyás fizetés útján.  

 

5.7.3.      Utánvéttel

 

5.8              A Rendelés során az Ügyfélnek meg kell jelölnie a kért szállítási módot. A szállítás történhet Szállító útján vagy a választott átadási pontra történő szállítás útján.

 

5.9              A VitalKlub az érvényesen leadott rendelés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül intézkedik a megrendelt Terméknek vagy Termékeknek a Szállító részére történő átadásáról. Amennyiben a megrendelés teljesítése a fenti határidőben az Eladón kívül álló okból nincs lehetőség, úgy erről a tényről és a szállítás várható határidejéről az Eladó elektronikus levélben értesítést küld. Az áruk kiszállítása a rendelések beérkezési sorrendje szerint történik, a készlet erejéig.

 

5.8.            A Rendelés leadásáról a Vásárló visszaigazolást kap a Regisztráció során megadott e-mail elérhetőségére. A Rendelés a visszaigazolással válik befejezetté. A visszaigazolásban kapott rendelési sorszámmal a rendelés később nyomon követhető a „Fiókom/Rendeléseim” menüpont alatt, illetve arról felvilágosítás kérhető a VitalKlub elérhetőségein.

 

5.9.            A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.

 

5.10.        A megrendeléssel, visszaigazolással és a végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Dmainfo Magyarország Kft. iktatja és 5 évig megőrzi.

 

6.                  A felelősség kizárása

 

6.1.            A Regisztráció vagy Vásárlás során megadott adatok helyességéért a VitalKlubot semmilyen felelősség nem terheli, az abban szereplő hibákért elírásokért, vagy az ezekből fakadó valamennyi kárért kizárólagosan Felhasználó felelős.

 

6.2.            A Szállító kiválasztása során a VitalKlub a Felhasználók érdekeit szem előtt tartva járt el, azonban a Szállító tevékenységéért, annak késedelmes vagy hibás voltából fakadó valamennyi kártért a VitalKlub a felelősségét kizárja.

 

6.3.            Rendelés leadása céljából bármely Ügyfélnek hozzáférése van a Weboldalhoz. A VitalKlub fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza az Ügyfél hozzáférését valamely Rendelés leadása és/vagy valamely elfogadott fizetési mód használata tekintetében abban az esetben, ha úgy tekinti, hogy az Ügyfél a viselkedésével vagy a Weboldalon folytatott tevékenysége a VitalKlub vagy harmadik személyek részére sérelmes.

 

6.4.            Az online fizetések esetében az Eladó nem felelős/nem vonható felelősségre a Vásárló által fizetendő semmilyen egyéb pótköltség vonatkozásában, ideértve, de nem kizárólag, a Vásárló kártyakibocsátó bankja által alkalmazott valutaváltási díjakat is.

 

6.5.            Amennyiben a VitalKlub a Rendelést nem tudja teljesíteni, úgy ennek észlelését követően ennek tényét haladéktalanul köteles jelezni az Ügyfél részére, egyúttal elállni a szerződéstől és intézkedni a Megrendeléssel egyidejűleg a Vásárló által a VitalKlub részére kifizetett díjak és költségek visszautalásáról. A VitalKlub a jelen pontban rögzített összegek visszafizetésén túl felelősségét minden a Vásárlónál vagy harmadik személynél felmerült, a szerződéstől való elállásból eredő kár megfizetéséért kizárja. Felek közösen megállapodhatnak abban is, hogy a rendelt termék helyett a VitalKlub más terméket küld az Ügyfél részére.

 

6.6.            Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.

 

6.7.            A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól.

 

6.8.            Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt.

 

6.9.            A tévesen leadott rendelésekért, valamint az ebből fakadó kár megtérítéséért a VitalKlub a felelősségét kizárja. Kérjük, hogy téves rendelés esetén vegye fel a kapcsolatot a +36-30-318-8805 telefonszámon.

 

7.                  A Vásárló felelősségvállalása

7.1.     A Vásárló kijelenti, hogy az itt iktatott Vásárlási feltételeket elolvasta, megértette és tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, amelyért anyagi felelősséggel tartozik. A Vásárlónak jogában áll a megrendelés elküldése után, de még a termék kiszállítása előtt elállni a vásárlási szándékától, valamint Felhasználó név-, a regisztráció törlésére, adatok módosítására, hírlevélről lejelentkezésre.

 

 

8.      A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

 

8.1.            A Termékekhez fűződő valamennyi alkotói jog a VitalKlub és partnerei tulajdonát képezi.

 

8.2.            A Weboldalon elhelyezett valamennyi tartalom (különösen az ott található szövegek, ábrák, képek) a VitalKlub vagy partnerei szellemi tulajdonát képezi.

 

8.3.            A Weboldalon található tartalom bárminemű felhasználása, illetve Termékek másolása reprodukálása kizárólag a tulajdonosok előzetes, írásbeli engedélyével, az abban foglalt feltételek teljesítése mellett történhet.

 

8.4.            A VitalKlub fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalhoz és a Termékekhez, mint alkotásokhoz fűződő bármely jogának megsértése esetén a jogsértő személlyel vagy személyekkel szemben valamennyi jogszabály által számára biztosított eszközzel fellépjen. A VitalKlub semmilyen nyilatkozata nem értelmezhető úgy, hogy a jelen pontban foglalt jogáról részben vagy egészben lemond.

 

8.5.            Az Ügyfélhez vagy Vásárlóhoz bármely kommunikációs eszközzel (elektronikus, telefon stb.) átküldött vagy az Ügyfél által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi a VitalKlub szerződéses kötelezettségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító VitalKlub alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, az illető tartalom vonatkozásában.

9.                  Az elállás joga

 

9.1.      A  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Vásárló jogosult a Termék kézhezvételét követő 14 napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.  A Vásárló az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus levél útján az alábbi címre:

 

            Dmainfo Magyarország Kft

            2120 Dunakeszi, Dr. Bayer Emil utca 9.

            kapcsolat@dmainfo.hu

 

9.2.     Elállás esetén Ügyfél köteles saját költségén gondoskodni a Terméknek a VitalKlub részére történő visszajuttatásáról. Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a VitalKlub visszatéríti a Vásárló által teljesített ellenszolgáltatást. A visszatérítés az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módon történik, amelytől a Felek közös akarattal eltérhetnek.

           A Vásárló köteles az Eladó részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

           A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

 

9.3.            A VitalKlub mindaddig visszatarthatja részére az Ügyfél által kifizetett összeget, amíg az Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a VitalKlubt a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza.

 

9.2.            Az elállás esetén az Ügyfél felelős minden olyan, a visszaküldött Termékben keletkezett kárért, amely annak nem rendeltetésszerű használatából keletkezett, így különösen, de nem kizárólagosan felel a Termék sérüléseiért vagy annak alkatrészeinek elveszéséért. A sérült vagy hiányos terméket a VitalKlub-nak nem áll módjában visszavenni.

 

9.3.            A Felhasználót nem illeti meg az elállás joga olyan Termékek esetében, amelyek romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek, illetve olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

10.               A szavatosság

 

10.2.        A VitalKlub az általa forgalmazott Termékek vonatkozásában a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint szavatosság terheli. Ennek keretén belül amennyiben a Termék hibás, úgy a Vásárló elsődlegesen annak kicserélését kérheti a VitalKlub-tól, amennyiben erre nincs lehetőség vagy azt a VitalKlub nem vállalja, úgy a Vásárló választása szerint árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.

A szavatosság részletes szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159-167. § rendelkezései tartalmazzák.

 

 

A kellékszavatossági igény érvényesítésének együttes feltételei:

-egy (1) éven belüli vásárlás

-a vásárlásról szóló számla / vagy elállási nyilatkozat / vagy szállítólevél megléte

 

A kellékszavatossági igény elutasítható:

                     ha a vásárlást számla/ vagy elállási nyilatkozat / vagy szállítólevél nem igazolja;

                     ha a szavatossági igény érvényesítésének 1 éves határideje eltelt;

                     rendeltetésellenes használatból eredő hiba esetén;

                     helytelen kezelésből, tárolásból, szakszerűtlen tisztításból, ápolásból eredő hiba esetén;

                     elemi kár, sérülés, erőszakos külső behatás okozta hiba esetén;

                     szakszerűtlen javításból eredő hiba esetén;

                     ha a hiba vásárláskor is látható volt és arról a vásárlót tájékoztatták, vagy a hiba meglétét írásban közölték a vásárlóval;

                     a vásárló igényét határidőn túl jelentette be;

                     a hiba a vásárlás után keletkezett;

                     helytelen kezelés vagy tárolás miatt;

                     erőszakos külső behatás miatt.

 

Ennek értelmében a kellékszavatossági igények érvényesítésére nyitva álló egy (1) év két részre tagolódik:

 

10.3          A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon belül, ha bármilyen rendellenességet, hibát észlel a termékkel kapcsolatban, azt kérjük, késedelem nélkül jelezze a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségeken. A hibát legkésőbb a felfedezésétől számított 2 hónapon belül kell bejelenteni. A hibás/ meghibásodott/kifogásolt terméket természetesen nem szabad tovább használni, mivel az ezzel okozott kárt az Eladó nem köteles megtéríteni. Amennyiben a hiba eredete, jellege, így a reklamáció jogossága nem egyértelmű, vitás a felek között, úgy Eladó független szakvéleményt kér ennek megállapítására.

 

10.3.        A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon túl, a 1 éves időtartam végéig kétség, vita esetén a Vásárló saját költségén bizonyíthatja, hogy a meghibásodás oka már eladáskor benne volt a termékben.

 

11.                Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos tudnivalók

 

11.1.        A VitalKlub felhívja a figyelmet, hogy a jelen általános szerződési feltételek időről időre változhatnak. Éppen ezért a VitalKlub kéri, hogy amennyiben Regisztrált felhasználó úgy az egyes Vásárlások előtt rendszeresen tekintse meg a jelen általános szerződési feltételeket. Az általános szerződési feltételek módosításáról szóló értesítéseket a Weboldalon tesszük közzé. Az esetleges változások során a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartjuk.

 

11.2.        Az esetleges módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb 15 (tizenöt) nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Ez alól kivételt képeznek a VitalKlub Weboldalának vagy Webshopjának új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások, amelyek azonnal hatályba lépnek. Amennyiben az új/módosított ÁSZF tartalmával nem ért egyet, úgy kezdeményeznie kell a regisztráció törlését a Weboldalon található elérhetőségek bármelyikén. Az új/módosított ÁSZF hatálybalépését követően a VitalKlub rendszer használatával az új/módosított ÁSZF-et elfogadja.

 

11.3.        Amennyiben bármely személy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak, és a VitalKlub nem teszi meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, az semmiképpen sem értelmezhető úgy, hogy a VitalKlub lemondana bármilyen, a jelen szerződésből, jogszabályból vagy bírósági gyakorlatból fakadóan bármely őt megillető jogáról.

 

 

 

 

12.               A kezelt adatokkal kapcsolatos rendelkezések

 

12.1.        A VitalKlub a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli és védi a személyes adatokat a rendszer igénybevétele során.

 

12.2.        A VitalKlub az Önnel kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használja fel:

 

-                      a regisztráció és a VitalKlub rendszer igénybevétele céljából;

-                      a rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása illetve fejlesztése céljából;

-                      a VitalKlub Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogainak gyakorlása, valamint fogyasztóvédelmi eljárásai részeként, továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségei teljesítése céljából; és a fentiekkel összefüggésben az Önnel való kommunikáció céljából.

 

12.3.        Felhasználó a Webáruházban történő regisztrációval, avagy a rendelés elküldésével elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a VitalKlub a Vásárló számára reklámot tartalmazó hírlevelet küldjön. Amennyiben le szeretne iratkozni a hírlevélről, arra a Weblapon illetve a hírlevél alján található linken van lehetősége.

 

12.4.        Az Önnel kapcsolatos információt a VitalKlub csak addig őrzi, amíg azon cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi. A VitalKlub nem gyűjt információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.

 

12.5.        Az Ön kérelmére a VitalKlub tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

12.6.        Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat az Ön engedélye nélkül a VitalKlub nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve: abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos; amennyiben jogszabály előírja vagy lehetővé teszi, illetve amennyiben hatóság a VitalKlub-t erre kötelezi.

 

12.7.        Abban az esetben, ha az Ön személyes adatát harmadik féllel a VitalKlub megosztja, a VitalKlub minden esetben eleget tesz az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak.

 

12.8.        Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Ön ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül teljesíti a VitalKlub. Amennyiben Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos kéréssel kíván a VitalKlub-hoz, a VitalKlub kéri, hogy lépjen kapcsolatba vele a Weboldalon található elérhetőségeken, vagy postai úton.

 

12.9.        Az előbbiekben megjelölt elérhetőségeken keresztül az alábbiakra jogosult:

-                      tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;

-                      kérni adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását;

-                      az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;

-                      jogainak megsértése esetén, valamint az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben a vonatkozó hatósághoz és bírósághoz fordulni; és

-                      követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével összefüggő Önnek okozott kár megtérítését.

 

12.10.    A VitalKlub tájékoztatja, hogy az egyes országok nemzeti jogszabályai az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat az a jelen ÁSZF-ben leírtakhoz képest részletesebben is megállapíthatják.

 

12.11.    A VitalKlub kötelezettsége biztosítani az Önnel kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy a VitalKlub megvédje az Ön személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, a VitalKlub ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosított. A VitalKlub ezen tevékenysége során különös tekintettel van arra, hogy az Ön személyes adatának kezelése során a rendelkezésére álló eszközökkel megakadályozza minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az Ön információjának biztonságát teljes mértékben a VitalKlub nem tudja garantálni.

 

12.12.    Az Ön információinak biztonságát a VitalKlub a következő eszközökkel védi: kódolás használatával, ahol ez lehetséges; jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges). A VitalKlub kéri, hogy segítsen neki az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet, illetve jelszót, a jelszavát rendszeresen megváltoztatja.

 

Ha a Vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint járhat el.

 

 

13.               Sütik és „web beacon”-ok

 

13.1.        A VitalKlub rendszer bizonyos területein használunk sütiket. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjén. A sütik lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek a VitalKlub-nak megérteni, hogy a Weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a Weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani a VitalKlub felhasználói számára.

 

13.2.        Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ez a weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet ezen weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.

 

13.3.        Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal illetve külső adatszállítókkal nem cserélünk sütiket.

 

13.4.        Ez a weboldal és a kommunikáció, mely annak használatából és/vagy azon való regisztrációból származik, mint például promóciós emailek, elektronikus képeket tartalmazhatnak, melyek “web beacon” néven ismeretesek. A web beacon-ok a sütikkel összhangban működnek, és a következőkre használhatók fel (példálózva):

 

-                      számlálják a weboldal látogatóit;

-                      figyelik, ha Ön bármilyen tevékenységet végzett egy emaillel kapcsolatban vagy rákattintott egy linkre;

-                      segítségükkel mérhető, hogy mennyire voltak népszerűek a rendszer bizonyos elemei;

 

14.               Panasz

 

14.1.        Esetleges panaszával forduljon hozzánk bizalommal írásban a jelen szerződési feltételek elején megjelölt postai címre küldött küldeményben vagy a Weboldalon feltüntetett elérhetőségek bármelyikén.

14.2.        Előfordulhat, hogy az egyes termékek mellett feltüntetett fényképfelvételen nem a megrendelt termék látszik, ebben az esetben fel van tüntetve, hogy az adott kép illusztráció. Előfordulhat, hogy a megrendelt terméket más csomagolásban kapja meg, de ez magát a terméket nem érinti. Természetesen ebben az esetben panaszát nem áll módunkban orvosolni, mert ez nem számít hibás teljesítésnek.

 

 

  14.3   Tevékenységünkkel kapcsolatos panaszát megteheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségein is, amelynek elérhetőségét itt találja:

 

-          Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Jegyzője:

-          Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: 1052 Budapest, Városház u. 7. Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

 

14.4  Kielégítetlen fogyasztói igényével kapcsolatosan az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Békéltető Testületéhez is fordulhat, amelyek elérhetőségeit az alábbi linken találja:

 

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 

Igényével fordulhat továbbá a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testületéhez is:  1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 

15.               Alkalmazott jog, joghatóság

 

15.1.        A VitalKlub és a Vásárlók között létrejövő valamennyi jogvita megoldására a Felek elsődlegesen békés úton kötelesek, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek a jogvita eldöntésére kikötik a VitalKlub mindenkori székhelye szerint illetékes magyar bíróságok kizárólagos illetékességét. Amennyiben az adott bíróság illetékességének kikötése kizárt, úgy a Felek a hozzá helyileg legközelebb eső magyar rendes bíróság illetékességét kötik ki.

 

15.2.        A jelen szerződésben foglaltakra és a VitalKlub illetve a Vásárlók között létrejövő jogviszonyokra a magyar jog az irányadó.